Jak wygląda wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy?

Wykup samochodu osobowego z leasingu jest ostatnim etapem formalności. Dokonuje się go wraz ze spłatą ostatniej raty. Kwota podana jest na umowie. To wartość wykupu samochodu z leasingu. Nie każdy jednak wie, jak w praktyce wygląda taka operacja. Wyjaśniamy też, czy da się zakończyć umowę leasingową przed terminem. Zachęcamy do lektury!

Grafika artykułu Jak wygląda wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy?

Jak wygląda wykup samochodu osobowego z leasingu po zakończeniu umowy?

Wykup samochodu osobowego z leasingu jednoznaczny jest z zakończeniem umowy. Sama procedura opisana jest najczęściej w tym właśnie dokumencie. Większość leasingodawców oczekuje, by wartość wykupu samochodu osobowego z leasingu opłacać z ostatnią ratą. Niekiedy ustalany jest na to kilkunastodniowy termin. Wpłata równoznaczna jest z chęcią wykupu auta. Procedura uproszczona jest do minimum. Trudno przegapić też termin zakończenia umowy. Leasingodawcy w większości o nim przypominają. Często z ostatnią fakturą przesyłają deklarację do podpisania. To prawo do skorzystania z wykupu. Najczęściej jest też poradnik lub instrukcja dalszego postępowania. Ostatecznym potwierdzeniem chęci wykupu jest zapłata kwoty wartości wykupu. Do końca wyznaczonego terminu powinno się uiścić także wszelkie ewentualne zaległości. Dopiero po zaksięgowaniu wpłaty finansujący wystawia fakturę sprzedaży środka trwałego. Przy leasingu na samochód do nowego właściciela wysyłane są niezbędne dokumenty. Wśród nich jest także karta pojazdu niezbędna do rejestracji auta.

Gdy brakuje środków na wykup samochodu z leasingu

Umowa leasingu zawierana jest na czas określony. Przedsiębiorca od początku jej trwania zna wartość wykupu samochodu z leasingu. Bywa jednak sytuacje, gdy w określonym terminie nie dysponuje się wymagana kwotą. Co zrobić, gdy zabraknie środków na wykup auta z leasingu? Najprościej jest powiadomić o tym fakcie finansującego. Procedury wykupu są określone na potrzeby transakcji. Jednak leasingodawcy też zależy na pozytywnym zakończeniu sprzedaży. Stąd najczęściej dążą oni do ugody. Niekiedy naliczają dodatkową opłatę za obsługę. Z reguły przystają jednak na rozwiązania proponowane przez Klientów. Wykup samochodu osobowego z leasingu przekładają o wskazany okres. Niekiedy jednak wartość wykupu pojazdu stanowi dość pokaźną kwotę. Nie każdy przedsiębiorca może być na nią przygotowany w wymaganym terminie. Warto kilka tygodni wcześniej zwrócić się do finansującego o rozłożenie kwoty na kolejne raty. Firmy leasingowe przyjazne Klientom bez trudności zawierają takie ugody.

Czy można wykupić samochód z leasingu przed zakończeniem umowy?

Jest kilka możliwości zakończenia leasingu przed terminem. Jedną z nich jest niewypłacalność przedsiębiorcy. W tym przypadku finansujący przerywa ważność umowy. Nie jest to jednak tanie rozwiązanie. Samochód wraca bowiem do finansującego, zaś zobowiązanie z tytułu leasingu pozostaje. W takiej sytuacji lepiej poinformować leasingodawcę. Skończy się umownych karach i polubownym rozwiązaniu umowy. Drugą opcją jest wcześniejsze zakończenie ze strony nabywcy. Można bowiem wykupić samochód osobowy z leasingu przed terminem. Wiąże się to także ze spłatą wszystkich rat. W takim przypadku należy wystąpić do leasingodawcy z właściwym wnioskiem. W większości przypadków są one akceptowane. Naliczona może przy tym zostać opłata manipulacyjna za wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu.

Jak wcześniej spłacić leasing finansowy?

Wcześniejsza spłata leasingu finansowego nie jest kłopotliwa. Samochód od początku trwania umowy formalnie jest własnością leasingobiorcy. Wykup auta osobowego można dokonać w dowolnym momencie. W tym celu leasingobiorca zobowiązany jest wpłacić kwotę pozostałych zobowiązań. Po ich spłacie wobec finansującego umowa zostaje zakończona. Firma leasingowa wystawia potwierdzenie spłaty zobowiązania.

Czy można wcześniej spłacić auto z leasingu operacyjnego?

Wcześniejsza spłata samochodu osobowego w leasingu operacyjnym nie jest skomplikowana. Wynika to głównie z uregulowań prawnych. Tu istotny jest czas, jaki minął od zawarcia umowy. Spłata jest możliwa dopiero po upływie 24 miesięcy. Dopiero po tym czasie upływa okres podstawowej amortyzacji. Wiąże się to z usyaskaniem przez przedsiębiorcę praw do odliczeń podatków. Po upływie 24 miesięcy kwota spłaty ustalana jest na podstawie 40% amortyzacji pojazdu. Koszt manipulacyjny wcześniejszego zakończenia leasingu operacyjnego ponosi nabywca samochodu.

Co to jest cesja leasingu?

Warto pamiętać, że przedterminowa spłata leasingu nie jest jedynym sposobem na wcześniejsze zakończenie umowy. Alternatywą jest cesja. To idealne rozwiązanie, gdy nie zależy nam na wykupie samochodu. W jej ramach prawa i obowiązki wynikające z umowy przenoszone są na inny podmiot. Operację taką wykonać można tylko do pewnego momentu trwania umowy. W ostatnich jego miesiącach leasingodawca nie wyrazi zgody na cesję. Wynika to z kwoty pozostałe do spłaty, która jest znacznie niższa niż wartość pojazdu. Warto podkreślić, że to na leasingobiorcy spoczywa obowiązek wskazania cedenta. Podmiot ten będzie zobowiązany kontynuować umowę leasingu ze wszystkimi jej wymaganiami.

Czy można sprzedać samochód po wykupie z leasingu?

Samochód po wykupie z leasingu można sprzedać niemal natychmiast. Należy jednak liczyć się ze zmianami podatkowymi, które wprowadzono z początkiem 2022 roku. Stanowią, że auto wykupione z leasingu może zostać sprzedane bez podatku dopiero po 5 latach. W tym czasie podlega amortyzacji w firmie. Okres ten liczony jest od końca roku podatkowego po zakończeniu leasingu. Wcześniejsza sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu skutkuje koniecznością opłacenia podatku dochodowego. Transakcja traktowana jest bowiem jako przychód z działalności gospodarczej. Dodatkowym obciążeniem jest składka zdrowotna. Jej wyliczenie opiera się na dochodzie przedsiębiorcy. Przepis ten obowiązuje także w przypadku zamknięcia firmy. Zwolnienie z zapłaty podatku nabywa się po 5 latach po wykupie samochodu z leasingu.

Wykup samochodu z leasingu a darowizna

Sposobem na ominięcie dodatkowego przychodu firmy jest darowizna. To przeniesienie własności samochodu osobowego wykupionego z leasingu na osobę trzecią. Warto podkreślić, że darowizna na osobę z najbliższej rodziny zwolnione jest z danin. W grupie tej znajdują się małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, czy rodzeństwo. Wymagane jest zgłoszenie darowizny do właściwego dla obdarowanego urzędu skarbowego. Deklarację składa się na druku SD-Z2 w ciągu 6-miesięcy od przeniesienia praw. Darowizna samochodu wykupionego z leasingu pozwala uniknąć zwiększenia składki zdrowotnej. Obdarowany po pół roku nabywa praw do zbycia auta bez ujmowania tego w dochodach. Jak dotąd to najlepszy sposób na sprzedaż samochodu osobowego po wykupie z leasingu.