Całkowity koszt leasingu – co warto wiedzieć?

Czy wiecie, co tak naprawdę oznacza całkowity koszt leasingu? Co sprawia, że jest wyższy lub niższy? Jak to się ma do wysokości rat? Co tak naprawdę wchodzi w skład całkowitego kosztu leasingu na samochód? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Grafika artykułu Całkowity koszt leasingu – co warto wiedzieć?

Co wchodzi w skład kosztu leasingu?

Na całkowity koszt leasingu wpływ ma kilka czynników. Część z nich jest stała. Inne zależą od warunków umowy leasingowej. W koszt leasingu wlicza się wszelkie opłaty związane z obsługą. W przypadku samochodów są to:

  • opłaty manipulacyjne, ubezpieczenia, opłaty wstępne;
  • czynsz inicjalny;
  • wartość wykupu;
  • oprocentowanie leasingu.

To czynniki, które stanowią całkowity koszt leasingu na samochód. Rozkładany jest on na maksymalnie 5-letni okres trwania umowy. Jej długość oraz wysokość wkładów własnych ma istotne znaczenie dla kwoty raty leasingowej.

Leasing — opłaty wstępne i manipulacyjne, ubezpieczenia samochodów

Opłaty wstępne i manipulacyjne w leasingu pobierane są za obsługę transakcji. Nie jest to normą, natomiast należy się na nie przygotować. W przypadku samochodów może być to także koszt ich zarejestrowania. 

Czynsz inicjalny — wpłata początkowa za leasing

Czynsz inicjalny jest w leasingu samochodów wartością podlegającą negocjacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że niska wpłata początkowa ma wpływ na wysokość miesięcznej raty. Z reguły czynsz inicjalny to zakres 1 do nawet 45 procent wartości auta. Większa wpłata oznacza w konsekwencji niską ratę leasingu na samochód.

Wartość wykupu samochodu z leasingu

Wartość wykupu samochodu określana jest w leasingu operacyjnym. Ona także podlega negocjacjom. Podobnie jak przy czynszu inicjalnym, ma wpływ na ratę leasingu. Z reguły stanowi 1 procent wartości auta. Podniesienie kwoty wykupu samochodu w leasingu to sposób na obniżenie raty

Oprocentowanie leasingu

Oprocentowanie leasingu ma istotny wpływ na jego całkowity koszt. Nie są to bowiem wartości równe. Najczęściej nie są też stałe w czasie. Oprocentowanie leasingu opiera się na wskaźniku WIBOR. Ten zaś opiera się wysokości stóp procentowych kredytów ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP. Małe wartości bezpośrednio przekładają się na niższy koszt całkowity leasingu. W przypadku inflacji należy się jednak liczyć z wyższymi kwotami rat. Alternatywą jest leasing ze stałą stopą oprocentowania. To ryzyko wliczone jest w wysokość wskaźnika podczas podpisywania umowy. Z reguły jest on kilka procent wyższy niż przy stopie zmiennej. Leasing ze stałą ratą jest mało popularny. Większość ofert rynkowych opartych jest na oprocentowaniu zmiennym.

Koszt leasingu finansowego

Część przedsiębiorców korzysta z auta, które zatrzymują później dla siebie. Wygodny tu będzie leasing finansowy na samochód. To najprostsza procedura spłaty. Już od pierwszych dni trwania umowy auto jest własnością leasingobiorcy. Po uiszczeniu wszelkich należności finansujący przenosi własność pojazdu na przedsiębiorcę. To wygodny sposób na zakup auta dla małych i dużych firm. Atutem jest okres spłaty i możliwość określenia czynszu inicjalnego oraz wartość wykupu. Całkowity koszt leasingu w większości jest tańszy niż kredyt w banku. Należy tu bowiem podkreślić, leasing jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że odsetki można odpisać od firmowych podatków. W leasingu finansowym na samochód dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jak zmniejszyć raty leasingu na samochód?

Za zmniejszenie rat leasingowych odpowiedzialne są trzy czynniki. Należy od razu dodać, że nie zawsze oznaczać to będzie zmniejszenie całkowitego kosztu leasingu. Część operacji może go wręcz podnieść o kilka procent. Jak zmniejszyć raty leasingowe za samochód? Poniżej sposoby:

  • zwiększając wpłatę własną lub kwotę pierwszych kilku rat;
  • podnosząc wartość wykupu samochodu przy zakończeniu umowy leasingowej;
  • przedłużając okres trwania umowy leasingowej.

Każda z metod jest sposobem na niską ratę za leasing samochodu. Nie każda jednak służyć będzie obniżeniu kosztu całkowitego. Ostatnia opcja z pewnością zwiększy kwotę odsetek. Dojdzie bowiem kolejny okres finansowania pojazdu. Jest jednak druga strona medalu. Większa rata za leasing samochodu znacząco zmniejsza kwotę jego ostatecznego wykupu.

Umowa leasingu — na co zwrócić uwagę?

Całkowity koszt leasingu samochodu wskazany jest w umowie. Tam również znajdują się wysokości opłat manipulacyjnych i prowizji. Przed podjęciem wiążących decyzji warto przyjrzeć się różnym wariantom. Ustalić wstępnie kwoty wpłaty własnej i wartość wykupu. Czym kierować się przy wyborze firmy leasingowej? Tu warto spojrzeć na kilka szczegółów:

  • ogólne warunki, opłaty i prowizje dotyczące obsługi leasingu;
  • benefity;
  • limit przebiegu.

Warunki ogólne umowy zawierają wszelkie prawa i obowiązki przysługujące obu stronom. Zarówno finansującego, jak i Klienta. W sposób czytelny powinny być wyszczególnione jego składowe. Ważnym zapisem jest czas trwania umowy leasingu i kwota czynszu inicjalnego. W treści powinna znaleźć się także przewidywana wartość wykupu pojazdu. Do leasingu na samochód przewidziane są atrakcyjne usługi dodatkowe. To głównie pakiet serwisowy, czy ubezpieczeniowy. Może być to także karta paliwowa. Istotny jest też roczny limit kilometrów. Jeśli jest on zbyt niski, warto zapytać o możliwość jego zwiększenia. Należy jednak pamiętać, że usługi dodatkowe nie stanowią kosztu leasingu na samochód.